Импресум

ИЗДАВАЧ:

Туристичка организација Србије
Чика-Љубина 8, 11000 Београд, Србија
тел. ++381 (0)11 6557-100, факс 2626-767
е-mail:office@serbia.travel
www.srbija.travel
www.serbia.travel

За издавача:
Гордана Пламенац, директор

Уређивачки тим ТОС-а:
Љиљана Черовић, Александар Шуша, мр Љиљана Рогач, Бојана Илић

Консултант:
Helmut Viertel,GTZ

ПРОДУКЦИЈА:

Концепт садржаја и текст сајта:
Лазар Бошковић,АгитПРОП

Webпрограмирање:
мр Александра Јованић, Академија уметности

Дизајн:
Маријана Маркоска, ТОС

Webадминистратор:
Небојша Петковић, ТОС

Фотографије:
Драган Боснић
Драгољуб Замуровић
Небојша Бабић
Бранко Јовановић
Архива ТОС-а
Архиве локалних туристичких организација
Архиве осталих институција

фебруар 2010.