Zaovinsko jezero, Tara

Језерска вода је изузетно чиста, и користи се за гајење пастрмки. У летњем периоду Заовинско језеро привлачи много љубитеље природе, и може се користити за купање, обзиром да се на његовој обали налази већи број неуређених плажа. Биљни свет језера чини преко 600 врста од којих се неке налазе на Црвеној листи флоре Србије.
Mehr anzeigen  

Blättern Sie, um weitere